28.11.04

Ιδρυση συλλόγου. Καταστατικό

Ιδρύεται σήμερον, την εικοστή ογδόη του ενδέκατου μηνός του θετικού δισχιλιοστού τετάρτου έτους με βάση το γρηγοριανό ημερολόγιο, αν δεν κάνω λάθος, ένας σύλλογος και το όνομα αυτού "σαραντάπορος". Ιδου το καταστατικό του (αν καταφέρω να το κάνω απλόουντ). Παρατείθεται, για λόγους αναφοράς και σύγκρισης, και η καταστατική εξίσωση των αερίων: PV=nRT.

το καταστατικό έχει γίνει απλόουντ στο σάιτ www.scribd.com σε λογαριασμό με τα κλασικά και αναμενόμενα στοιχεία.

Λίγους μήνες αργότερα αιτηθήκαμε την έγκριση του συλλόγου και του καταστατικού από τις δομές του αστικού κράτους.